• 14
  Diruzaintza
 • 14702
  Bermeak eratzea eta itzultzea
 • 14402
  Hirugarrenaren alta
 • 42
  Inmigrazioa
 • 42547
  ZAE (Zurrumurruen Aurkako Estrategis) Basauri 2022
 • 6
  Hirigintza
 • 626
  Hirigintza zedula
 • 6797
  Aparkatzea debekatuta duten plaken titularitatea aldatzea edo baja ematea
 • 665
  Desjabetzeak
 • 668
  Urbanizazio-proiektuak eta obra osagarrien proiektuak
 • 683
  Eraikinen aurri-deklarazioa
 • 6112
  Obra lizentzia luzatzea
 • 6125
  Igogailuak jartzeko, igogailura sartzeko kotak txikitzeko eta eskailera-igogailua jartzeko diru-laguntzak
 • 6185
  Birpartzelazio-proiektuak
 • 6238
  Hirigintzari buruzko kontsulta
 • 6330
  Ostalaritzako terrazak instalatzea
 • 6369
  Jardueraren amaierari buruzko komunikazioa
 • 6418
  C-1 Etxebizitza barruko obren jakinarazpena
 • 6419
  C-2 Eraikinaren eremu komunetako obren komunikazioa
 • 6420
  C-3 Merkataritza-lokaletako obren jakinarazpena
 • 6421
  C-4 Edukiontzia edo obra-hondakinen sakak jarri izanaren komunikazioa
 • 6423
  C-5 Aurretiazko Komunikazioa behar duen jardueraren hasiera
 • 6424
  C-6 Jarduera Sailkatuaren Lizentzia behar duen jardueraren hasiera
 • 6425
  C-7 Jardueraren titulartasuna aldatu izanaren komunikazioa
 • 6426
  C-8 EIT txostena egin izanaren jakinarazpena
 • 6427
  L-1 Jarduera Sailkatuaren Lizentzia
 • 6428
  L-2 Lokala egokitzeko obretarako lizentzia
 • 6429
  L-3 Eraikina mantentzeko edo konpontzeko obretarako lizentzia
 • 6430
  L-4 Eraikina eraberritzeko obretarako lizentzia
 • 6431
  L-5 Eraikuntza-obretarako lizentzia
 • 6432
  L-6 Eraikuntza-obrak hasteko baimena
 • 6433
  L-7 Lehen Erabilerako lizentzia
 • 6434
  L-8 Merkataritza-lokalean obrak egiteko eta erabilera aldatzeko lizentzia
 • 6435
  L-9 Eraispenetarako lizentzia
 • 6436
  L-10 Hirigintza zatitu, bereizi edo elkartzeko lizentzia
 • 6437
  L-11 Udal jabari publikoko lurpean obrak egiteko lizentzia
 • 6438
  L-12 Publizitate-hesiak, -dorreak, -kartelak edo -errotuluak jartzeko lizentzia
 • 6439
  L-13 Debekatutako aparkatzeko plakak jartzeko lizentzia
 • 6536
  Birgaitze-lanak egiteko dirulaguntzak San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan
 • 6445
  EIT txostenean jasotako lanak egiteko diru-laguntzak
 • 656
  Espedientearen kopiak
 • 45
  Ingurumena
 • 45375
  Ingurumen-arloko salaketak
 • 47
  Garapenerako lankidetza
 • 47530
  Garapenerako lankidetzako diru-laguntzen eskaerak
 • 49
  Alkatetza
 • 4911
  Ezkontza zibila ospatzea
 • 2
  Osasuna, Animalien babesa eta Drogomenpekotasuna
 • 263
  Kaleko salmenta, denboraldiko postu finko bidez
 • 287
  Txakurren datuak aldatzea eta erregistroan baja ematea
 • 2802
  Uribarri kalean aldian-aldian egiten den merkatu txikian kaleko salmentarako postua jartzeko eskaera
 • 2672
  Hilerria: Hilobi-eskubideen emakidak luzatzeko eskaerak
 • 2455
  Eskaera bide publikoa okupatzea: jaietaan kamioi-dendak baimentzea
 • 2349
  Hilerria: Ikasketa medikoetarako hezurrak lagatzea
 • 2341
  Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak: Edukitze-Lizentzia
 • 2332
  Uribarri kalean aldian-aldian egiten den merkatu txikian kaleko salmentarako postuak jartzeko baimena
 • 2303
  Hilerria: Nitxo eta panteoietan obrak
 • 2233
  Hilerria: Hilobratzei-eskubideak emateko eskaera
 • 2215
  Hilerria: Uko egiteko eta hileta-eskubideak erreskatatzeko eskaera
 • 2188
  Hilerria: Gorpuak hobitik ateratzea
 • 2154
  Hilerria: Titulartasuna eskualdatzeko eta eguneratzeko eskaera
 • 2151
  Txakurren identifikazioa eta erregistroa
 • 2114
  Hilerria: Hilobiratzeak
 • 4
  Udaltzaingoa
 • 44
  Zibil txostenak egitea
 • 4197
  Arma-lizentzia
 • 4326
  Eremuak mugarritzea; trafikoa etetea eta zuzentzea
 • 4324
  Galdutako gauzak
 • 4325
  Garraio astunak gidatu, zaindu eta laguntzea
 • 4323
  Gidaria identifikatzea trafikoko arau-hausteetan
 • 5
  Gizarte-Ekintza
 • 5779
  Gizarte-laguntza
 • 5588
  Haurren babesgabetasun-egoeretan esku hartzea
 • 512
  Mendekotasunaren balorazioa
 • 553
  Aparkatze-txartela
 • 575
  Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua
 • 5676
  Etxean emakumeen aurkako indarkerian familian esku hartzeko programa
 • 5680
  Txostenak eta Ziurtagiriak eskatzea
 • 5155
  Gizarteratzeko Laguntza Berezia
 • 5602
  Genero-Indarkeriaren Ordainketa Bakarreko Laguntza
 • 5678
  Familian esku hartzeko programa genero-indarkeriaren biktima diren adingabeengan
 • 5222
  Desgaitasunaren balorazioa
 • 5605
  Gizarte Ekintzako diru-laguntza izendunen eskaerak
 • 5606
  Gizarte Ekintzako diru-laguntzen justifikazioa (izendunak eta CC)
 • 5675
  Aldi baterako ostatua, sortutako larrialdi-egoeretarako
 • 5677
  Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkerian familian esku hartzeko programa
 • 5604
  Gizarte Ekintzako norgehiagokako diru-laguntzen eskaerak
 • 5597
  Kotizatu gabeko pentsioa (KGP)
 • 5598
  Gizarte Ongizateko Funtsa (GOF)
 • 5599
  Emakume Zentroko plazako laguntza
 • 5600
  Gizatek
 • 5603
  GLLen eta ULEPen justifikazioa
 • 5476
  Informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazioa
 • 5477
  Telelaguntza
 • 5479
  Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala
 • 5489
  Hipoteka-bitartekaritza
 • 5490
  Indarkeria matxistaren biktimentzako aldi baterako egoitza-zerbitzua
 • 5491
  Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL)
 • 5492
  Aldizkakoak ez diren udal laguntzak (AEUL)
 • 5587
  Gizarte-bazterkeriako arriskuaren tramitazioa
 • 5682
  Mendekotasun-arriskuan dauden pertsonei arreta psikosozial eta hezitzailea emateko zerbitzua
 • 7
  Kultura
 • 7629
  Kultura Politikako eta Euskarako diru-laguntzen eskaerak
 • 7406
  BIZIA – Udal agendan ekitaldiak argitaratzea
 • 8
  Berdintasuna
 • 8620
  Berdintasunerako diru-laguntzen eskaerak
 • 12
  Zerga-bilketa
 • 1248
  Ordainagiriak
 • 12162
  Ordainketak egunean izatearen egiaztagiria
 • 12207
  Ordainketa-gutunak
 • 12363
  Datu fiskalak kontsultatzea
 • 12227
  Ordainagiriak helbideratzea
 • 12347
  Nire Ordainketa (On-Line)
 • 12226
  Ordainketa Zatikatzea/Geroratzea
 • 15
  Zergen Gestioa eta Ikuskaritza
 • 1541
  Zergengatiko diru-sarrerak itzultzea
 • 1559
  Hiri-Lurren Balio-Gehikuntzaren gaineko Zerga: kudeaketa
 • 1564
  Katastroko datuak aldatzea
 • 1594
  Egoitza fiskala aldatzea
 • 15138
  Obra berriaren deklarazioa
 • 15181
  Trakzio mekanikodun ibilgailuen alta (TMIA)
 • 15212
  TMIZtik salbuestsia izateko eskabidea
 • 15302
  TMIZ itzultzea
 • 15311
  Ondasun gaineko Zerga (OHZ), hobariak eta zerga-salbuespenak
 • 15360
  Notarietzentzako eskrituren erregistroa
 • 15447
  Katastroko datuak kontsultatzea
 • 15837
  Tokiko zerga-arloko erakunde laguntzaileen udal-erregistroa
 • 16
  Ondasunak eta Ondarea
 • 16365
  Elkarteei udal lokalak lagatzea
 • 16202
  Udal Artxiboari kontsultak egitea
 • 16610
  Udal-garajeen eskualdaketak
 • 16130
  Ondare-erantzukizuneko erreklamazioak
 • 16609
  Jabeen erkidegoak (kuotak, komunitateko gastu orokorrak eta derramak ordaintzea)
 • 26
  Kontratazioa eta Zerbitzuak
 • 26127
  Taxi-lizentzia
 • 26182
  Taxi-ibilgailua aldatzea
 • 2684
  Taxi-lizentziaren titulartasuna aldatzea
 • 30
  Informazioaren teknologiak
 • 30142
  ARCO eskubideak: datu pertsonalak
 • 32
  Merkataritza
 • 32612
  Merkataritzako diru-laguntzen eskaerak
 • 32827
  Merkataritzako dirulaguntza izendunen eskaerak
 • 34
  Aholkularitza juridikoa
 • 34339
  Auzokideen arteko bitartekaritza zerbitzua
 • 1
  Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (H.A.Z)
 • 1521
  Sarrera-Erregistro Elektronikoa
 • 1493
  Banakako errolda/Familia-errolda kontsultatzea - Beste administrazio batzuk
 • 1416
  Dokumentuak CSV bidez egiaztatzea
 • 1396
  Errolda-antzinatasun egiaztagiria
 • 1383
  Banakako erroldatzea
 • 1382
  Familiaren erroldatzea
 • 1806
  Erroldatze-ziurtagiri bereziaren eskaera
 • 1681
  Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea
 • 1171
  Biztanleak altan ematea
 • 177
  AKI (Abisuak, Kexak, Iradokizunak, Galderak eta Eskerrak)
 • 1679
  Eskaera bide publikoa okupatzeko baimena
 • 1524
  Aurretiko hitzordua hartu
 • 1218
  Biztanleek helbidea aldatzea
 • 52
  Berrikuntza eta Gobernu Irekia
 • 52415
  Informazio Publikorako Sarbidea
 • 52217
  Elkarteen Erregistroan inskribatzea/aldatzea
 • 59
  Jaiak
 • 59174
  Eskaera bide publikoa okupatzea: jaietan postu ibiltariak jartzea
 • 59331
  Eskarea bide publikoa okupatzea: Jaietan txosnak, lonjak eta barrak jartzeko baimena
 • 63
  Bidebi
 • 63762
  Soloarteko udal garaje-plazen alokairuaren baja
 • 63785
  Soloarteko garaje-partzela erosteko aukera gauzatzea
 • 63745
  Soloarteko udal garaje plazak alokatzeko eskaera, erosteko aukerarekin
 • 56
  Euskara
 • 563
  Itzulpen Zerbitzua
 • 60
  Basauriko Udal Kultur Etxea
 • 60859
  Ondare-erantzukizuneko erreklamazioak Kultur Etxea