• 58
  Kanpainak
 • 58409
  Errefuxiatuei Harrera egiteko Programa
 • 68
  Errolda eta datu pertsonalak
 • 68171
  Biztanleak altan ematea
 • 68218
  Biztanleek helbidea aldatzea
 • 68142
  Izaera pertsonaleko datuak
 • 68382
  Familiaren erroldatzea
 • 68383
  Banakako erroldatzea
 • 59
  Egiaztagiriak eta dokumentuak
 • 59162
  Ordainketak egunean izatearen egiaztagiria
 • 5956
  Espedientearen kopiak
 • 594
  Zibil txostenak egitea
 • 5926
  Hirigintza zedula
 • 64
  Ordainketak, zergak, helbideratzeak, isunak
 • 64226
  Ordainketa zatikatzea
 • 64227
  Ordainagiriak helbideratzea
 • 64181
  Trakzio mekanikodun ibilgailuen alta (TMIA)
 • 64323
  Gidaria identifikatzea trafikoko arau-hausteetan
 • 64347
  Nire Ordainketa (On-Line)
 • 6494
  Egoitza fiskala aldatzea
 • 6448
  Ordainagiriak
 • 64363
  Datu fiskalak kontsultatzea
 • 6459
  Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga: kudeaketa
 • 64207
  Ordainketa-gutunak
 • 64360
  Notarietzentzako eskrituren erregistroa
 • 73
  Itzulketak, hobariak eta zerga-salbuespenak
 • 73302
  TMIZ itzultzea
 • 7341
  Zergengatiko diru-sarrerak itzultzea
 • 73311
  Ondasun gaineko Zerga (OHZ), hobariak eta zerga-salbuespenak
 • 73212
  TMIZtik salbuestsia izateko eskabidea
 • 63
  Lizentziak eta baimenak
 • 63326
  Eremuak mugarritzea; trafikoa etetea eta zuzentzea
 • 63197
  Arma-lizentzia (aire konprimatua, arkuak eta baleztak)
 • 6363
  Kaleko salmenta, denboraldiko postu finko bidez
 • 6384
  Taxi-lizentziaren titulartasuna aldatzea
 • 63182
  Taxi-ibilgailua aldatzea
 • 63127
  Taxi-lizentzia
 • 63427
  Jarduera sailkatuetarako lizentzia
 • 63433
  Lehen erabilerako lizentzia
 • 63434
  Merkataritza-lokalean lanak egiteko eta erabilera aldatzeko lizentzia
 • 63436
  Lurzatien partzelazioa egiteko, banantzeko edo elkartzeko lizentzia
 • 63437
  Udal jabari publikoko lurpean obrak egiteko lizentzia
 • 63438
  Publizitatedun hesiak, dorreak, kartelak edota egituradun errotuluak jartzeko lizentzia
 • 63439
  Aparkatzeko debekua jasotzen duten plakak jartzeko lizentzia
 • 63435
  Eraisteak egiteko lizentzia
 • 63534
  Salbuespen gisa, terrazak jartzea ibilgailuak aparkatzeko guneetan
 • 71
  Obrak etxebizitzetan eta lokaletan
 • 71418
  Obrak etxebizitzetan
 • 71112
  Obra lizentzia luzatzea
 • 71421
  Obra-hondakinetarako edukiontzia edo zakua jartzeari buruzko komunikazioa
 • 71429
  Eraikinean zaintza-, mantentze- edo konpontze-lanak egiteko lizentzia
 • 71430
  Eraikina eraberritzeko obretarako lizentzia
 • 71431
  Eraikuntza-lanetarako lizentziak
 • 71432
  Eraikuntza-lanekin hasteko lizentzia
 • 71125
  Igogailuak jartzeko, igogailura sartzeko kotak txikitzeko eta eskailera-igogailua jartzeko diru-laguntzak
 • 78
  Hirigintza Informazioa
 • 7880
  Hirigintza planeamendua
 • 7883
  Eraikinen aurri-deklarazioa
 • 78185
  Birpartzelazio-proiektuak
 • 78238
  Hirigintzako gaiei buruzko informazioa
 • 74
  Katastroa
 • 7464
  Katastroko datuak aldatzea
 • 74138
  Obra berriaren deklarazioa
 • 74447
  Katastroko datuak kontsultatzea
 • 72
  Bide publikoa okupatzea
 • 72332
  Uribarri kalean aldian-aldian egiten den merkatu txikian kaleko salmentarako postuak jartzeko baimena
 • 72330
  Ostalaritza-terrazak jartzeko baimena
 • 72331
  Jaietako txosnetarako eta lonjetarako baimena
 • 72174
  Jaietan kaleko salmentarako postuak jartzea
 • 72325
  Garraio astunak gidatu, zaindu eta laguntzea
 • 72421
  Obra-hondakinetarako edukiontzia edo zakua jartzeari buruzko komunikazioa
 • 72455
  Kaleko salmenta, kamioi-denda bidez
 • 77
  Jaiak
 • 77174
  Jaietan kaleko salmentarako postuak jartzea
 • 77331
  Jaietako txosnetarako eta lonjetarako baimena
 • 70
  Udal hilerria
 • 70215
  Hilobiratze-eskubideei uko egitea
 • 70303
  Nitxoetako obrak
 • 70114
  Hilobiratzeak
 • 70233
  Hilobiratze-eskubideak esleitzea
 • 70154
  Hilerri-eskubideen titulartasuna aldatzea/Hilerri-eskubideetan titularrak gehitzea
 • 70349
  Ikerlanetarako gorpuzkiak
 • 70188
  Gorpuak hobitik ateratzea eta gorpuzkiak lekuz aldatzea
 • 57
  Gizarte laguntzak, desgaitasuna eta mendekotasuna
 • 57155
  Gizarteratzeko banakako laguntza bereziak
 • 5775
  Etxez etxeko laguntza
 • 57222
  Desgaitasunaren balorazioa
 • 5753
  Desgaitasunak dituztenentzako aparkatze-txartela
 • 57476
  Informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazioa
 • 57477
  Telelaguntza Zerbitzua
 • 5712
  Mendekotasunaren balorazioa
 • 57490
  Indarkeria matxistaren biktimentzako aldi baterako egoitza-zerbitzua
 • 57491
  Gizarte-larrialdietarako laguntzak
 • 57492
  Aldizkakoak ez diren udal laguntzak
 • 57488
  Parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzea
 • 57479
  Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala
 • 66
  Diru-laguntzak
 • 66125
  Igogailuak jartzeko, igogailura sartzeko kotak txikitzeko eta eskailera-igogailua jartzeko diru-laguntzak
 • 66445
  EIT txostenean jasotako lanak egiteko diru-laguntzak
 • 66491
  Gizarte-larrialdietarako laguntzak
 • 66492
  Aldizkakoak ez diren udal laguntzak
 • 66530
  Lankidetza Arloko tokiko diru laguntzen deialdia
 • 66536
  Birgaitze-lanak egiteko dirulaguntzak San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan
 • 56
  Animaliak
 • 56151
  Txakurren identifikazioa eta erregistroa
 • 5687
  Txakurren datuak aldatzea eta erregistroan baja ematea
 • 56341
  Arriskutsuak izan daitezkeen arrazakotzat sailkatutako txakurrak edukitzeko lizentzia
 • 61
  Salaketak
 • 61375
  Denuncias medioambientales_eus
 • 61130
  Udalaren ondare-erantzukizunaren eskabidea
 • 67
  Gardentasuna eta parte-hartzea
 • 67238
  Hirigintzako gaiei buruzko informazioa
 • 67415
  Informazio Publikorako Sarbidea
 • 67365
  Elkarteei udal lokalak lagatzea
 • 67406
  BIZIA – Udal agendan ekitaldiak argitaratzea
 • 67217
  Elkarteen Udal Erregistroa
 • 6777
  Oharrak, Kexak Iradokizunak, Galderak eta Eskerrak
 • 67202
  Artxibo Orokorrari kontsultak egitea
 • 67339
  Auzokideen arteko bitartekaritza zerbitzua
 • 67539
  Erabilera publikoko berdeguneak eta herriko arboladia kudeatzeko Ordenantzari ekarpenak.
 • 65
  Hornitzaileak
 • 65402
  Hirugarrenaren alta
 • 65401
  KUE Hornitzaile Ataria
 • 65397
  Udaleko Hornitzaileen Ataria
 • 65399
  Udal Euskaltegiko Hornitzaileen Ataria
 • 65398
  Kultur Basauriko Hornitzaileen Ataria
 • 65400
  Etxe Maitia adinekoen egoitzako Hornitzaileen Ataria
 • 69
  Besterik
 • 693
  Itzulpen Zerbitzua
 • 69324
  Galdutako gauzak
 • 6911
  Ezkontza zibila ospatzea
 • 76
  Elektroniko Administrazioa
 • 76416
  Dokumentuak egiaztatzea
 • 76397
  Udaleko Hornitzaileen Ataria
 • 76347
  Nire Ordainketa (On-Line)
 • 76493
  Banakako errolda/Familia-errolda kontsultatzea - Beste administrazio batzuk
 • 76521
  Sarrera-Erregistro Electronikoa
 • 76524
  Sarrera-Erregistro Electronikoa
 • 80
  Obrak jabeen Komunitatetan
 • 80426
  EIT txostena egin izanari buruzko jakinarazpena
 • 80445
  EIT txostenean jasotako lanak egiteko diru-laguntzak
 • 80419
  Eraikinaren eremu komunetako obren komunikazioa
 • 79
  Enpresa Berriak eta Ekintzak
 • 79423
  Aurretiazko komunikazioa behar duen jarduera hastea
 • 79424
  Jarduera klasifikatu lizentzia behar duen jardueraren hasieraren komunikazioa
 • 79369
  Jardueraren amaierari buruzko komunikazioa
 • 79425
  Jardueraren titulartasun-aldaketaren komunikazioa
 • 79420
  Merkataritza-lokaletako obren komunikazioa
 • 79421
  Obra-hondakinetarako edukiontzia edo zakua jartzeari buruzko komunikazioa
 • 79427
  Jarduera sailkatuetarako lizentzia
 • 79428
  Merkataritza-lokala egokitzeko lanetarako lizentzia
 • 79330
  Ostalaritza-terrazak jartzeko baimena
 • 79439
  Aparkatzeko debekua jasotzen duten plakak jartzeko lizentzia