Izapideak | Egiaztagiriak eta dokumentuak | Sarrera-Erregistro Electronikoa

Sarrera-Erregistro Electronikoa

Egiaztagiri digitala behar du

 • Izapide hau zuk zeuk egin dezakezu
  HAZen
 • Sakatu «Hasi izapidea», eta bete eskatutako datuak
Lagundu zaitugu?

Bai

Bai, baina:

EzZerbitzu horren bidez, Udalari zuzendutako eskabideak, idazkiak eta/edo komunikazioak erregistratu ahal izango ditu, entregaren eguna eta ordua jasota.

Argibide gehiago behar izanez gero

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (H.A.Z) 944666300 sac@basauri.eus

Jasotzaileak:

Basauriko Udalean dokumentazioa aurkezten duten pertsona fisiko edo juridikoak.

Zenbatekoa:

Doakoa da

Eskabidea jasotzen duen arloa:

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (H.A.Z) - 944666300 - sac@basauri.eus

Harremanetarako:

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren langileak (H.A.Z)

Ebazpena ematen duen organoa:

Herritarrentzako Arrera Zerbitzua (H.A.Z)

Eskubideak:

Informazioa jasotzeko; erreklamazioak aurkezteko.

Konpromisoa:

Dokumentuak berehala erregistratzea.

 • Webgunearen bidez ere erregistratu dezaket dokumentazioa?
 • Bai. Aitortutako egiaztagiri digitaladun txartela baino ez duzu behar.

Aurkezteko dokumentuak:

 • Erregistratu beharreko dokumentazioa.

Zerbitzuak:  39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen du interesdunek eskubidea dutela ez aurkezteko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak.

  Gaian eskumena duen zerbitzuak/sailak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu dokumentu horiek, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu, arrazoiak emanda.

  Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren alde egindako misio bat betetzean edo Basauriko Udalari berari edo haren mendeko erakundeei emandako botere publikoak gauzatzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

  Araudi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, herri-administrazioetatik baliabide telematikoen bidez jasotzen den informazioa erabiliko da.

  Zure datuen kontsultaren aurka egin nahi izanez gero, eskubide hori erabil dezakezu erregistro elektronikoaren bidez, aurka egotea. Eskabidean adierazi behar duzu zein izapidetan adierazi nahi duzun aurka zaudela eta horren azalpen arrazoitua eman behar duzu. Kontuan izan, aurka egiteko eskubidea erabiltzen duzun izapideetan, izapideak egiteko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzula.