Elkarteen erregistroa

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udal elkarteen erregistroa kudeatzea. Basauriko Udalaren Elkarteen Erregistroan inskribatzea egoitza soziala udalerrian duten eta beren jarduerak batez ere Basauriko udalerrian egiten dituzten elkarteak.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c) artikulua Gardentasunaren, Gobernu Irekiaren eta Herritarren Partaidetzaren Erregelamendu Organikoa
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Zerbitzua emateko beharrezkoa den bitartean.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.