Zerbitzu juridikoak, barne eta kanpo aholkularitza juridikoa

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udalaren aurkako auzi juridikoak kudeatzea eta tramitatzea. Espediente osoa tratatu eta epaitegietara bidaltzen da, eta kopia bat abokatuei.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak Ezaugarri sozialen datuak Adingabeen datuak Datu sentsibleak Datu ekonomiko eta finantzarioak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Arlo sozialeko auziaren datuak Konstituzioa, 118. artikulua, eta botere judizialaren lege organikoa
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Mugarik gabe
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.