Jarri gurekin harremanetan (webgunea)

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Web formularioaren bidez informazioa eskatzea
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, NAN, jaioteguna eta helbidea. Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Gizarte ekintzaren arloko ikastaroak eta programak onesten dituen dekretua eta foru agindua
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak eta egoiliarrak, eskatzaileak, ordezkariak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira. 5 urte gomendatzen da.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.